Handelsbetingelser

1. KØB HOS vinova.dk

Der er ikke indgået en bindende købeaftale med vinova.dk, før De har modtaget en ordrebekræftelse fra vinova.dk.
Vinova.dk opbevarer ikke selve ordrebekræftelsen efter den er fremsendt til kunden.


2. PRISER

Alle priser er inkl. 25 % moms og i danske kroner, hvor intet andet nævnes.

Priserne er kun gældende indenfor Danmarks grænser, ekskl. Færøerne og Grønland.

Der tages forbehold for:
 • Valutaændringer
 • Force majeure
 • Leveringssvigt
 • Afgiftsændringer
 • Udsolgte varer og trykfejl

3. SALG GENERELT

Den angivne pris ved bestillingstidspunktet, er den gældende bestillingspris.
Afhentningsvarer faktureres til den aktuelle pris på bestillingstidspunktet, og prisen ændres IKKE hverken ved prisfald eller stigning.

VINOVA overholder den danske lovgivning vedrørende salg af alkohol. Personer under 18 år kan ikke købe gin, rom og anden stærkere alkohol over 16,5%. Personer mellem 16-18 år kan stadig købe alkohol, vin mm. op til 16,5%.

4. SÆRLIGT OM BUTIKSALG

Butikssalg: køb som er foretaget i vores butik på vinova.dk.
Ved butikssalg er der INGEN kontant returret, da man har lejlighed til, at undersøge varen inden overdragelsen/risikoovergangen sker.
Varen skal tilbageleveres i original emballage, da varen efterfølgende skal kunne sælges som ny.


5. LEVERING

Der tages forbehold for udsolgte varer og udskudt leveringstid hos vinova.dk's leverandører.


6. AFBESTILLINGER

Ønsker De at afbestille eller annullere en allerede afgivet bestilling, bør det som udgangspunkt ske ved, at fremsende en e-mail med mærket " Afbestilling ". Her bør bestillingstidspunkt samt ordrenummer fremgå.

Har De modtaget en ordrebekræftelse pr. e-mail kan denne returneres til afsender med teksten " Afbestilling ! " indsat i emnetekst. Afbestilling bør ske inden kl. 13.00 til vinova.dk samme dag, som bestillingen er foretaget.
Er bestillingen afgivet efter kl. 13.00 gælder tildsfristen til den følgende hverdag kl. 13.00.


7. BETALING

De mulige betalingsmåder er:
 • Dankort
 • Visakort
 • Efter aftale (kun erhverv/restauranter)
 • Kontant (kun butikssalg)

Der er ikke mulighed for forudbetaling, idet kundens retsstilling her, er væsentlig dårligere end ved andre former for betaling.
Betalingsmåde 'EFTER AFTALE' kan kun benyttes af virksomheder og offentlige institutioner, og kun såfremt De i forvejen har opnået en betalingsaftale med vinova.dk. Ønsker De en sådan aftale kan det for private virksomheder ske her og for offentlige virksomheder ske her.


8. REKLAMATIONSRET

Der ydes 2 års reklamationsret på produkter købt hos vinova.dk. Forskellen på reklamationsret og garanti kan ses under Køberegler. Er der yderligere reklamationsret eller garanti, vil det fremgå særskilt af fakturaen.

Konstaterer du fejl i vinen: prop, eddikestik, el. lign. - kontakt da vinova.dk, for tilbagesendelse og evt. refundering.
Bemærk at visse vine har tilsigtet oxidative og modne karakterer, og betragtes ikke som fejl (tværtimod :-)) .
I disse tilfælde vil det ofte også fremgå af beskrivelsen af den enkelte vin.

Som en del af det nye klagesystem i EU, kan du klage til EUs officielle klagesystem (ODR) via dette link til  
https://webgate.ec.europa.eu/odr/ma...


9. ANVENDELSE AF REKLAMATIONSRETTEN

Reklamation angående fejl og mangler skal meddeles vinova.dk inden rimelig tid efter varens modtagelse.

Kunden opfordres på det kraftigste til, at afgive erklæring omkring produktets fejl eller mangel i forbindelse med reklamationen, idet undladelse kan betyde en forlængelse af afhjælpningsprocessen grundet fejlsøgning.

Varer der ikke indgår under reklamationsretten og/eller modtages uden forsvarlig emballage, vil blive omemballeret og der vil blive opkrævet et beløb svarende til vinova.dk’s udgifter til nødvendig og forsvarlig emballering.

Varer der returneres på efterkrav eller som sendes uden porto nægtes modtaget af vinova.dk.


10. TILBAGESENDTE VARER SOM IKKE INDEHOLDER FEJL

Ved tilbagesendelse af defekte eller forkerte varer til vinova.dk, hvor fejl eller defekt, defineret og angivet af kunden, ikke konstateres, vil varen blive tilbagesendt til kunden.

Varer bør returneres med en fakturakopi hvor købstidspunktet for det reklamerede produkt fremgår, da varen ellers vil blive henlagt indtil der foreligger fakturakopi og evt. fejlmeddelelse på produktet.


11. FORSVARLIG RETURNERING

Alle produkter, der returneres til vinova.dk skal være forsvarligt indpakket.

vinova.dk anbefaler, at varen returneres via Post Danmark eller lign. i polystyren pakning, og at varen sendes som pakkepost. På den måde er der mulighed for at spore pakken i Post Danmarks system og det fjerner dermed enhver tvivl om, hvorvidt varen er blevet udleveret til vinova.dk. Yderligere har kunden mulighed for, at kunne efterlyse pakken såfremt udlevering ikke har fundet sted.


12. ER DE I TVIVL

Såfremt der måtte opstå tvivlsspørgsmål, anbefaler vinova.dk, at De retter henvendelse til martin@vinova.dk eller på telefon 60929630


13. SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR ERHVERVSDRIVENDE

Der gælder de samme salgsbetingelser som for forbrugere, dog med følgende modifikation:
• Der er ingen fortrydelsesret for erhvervsdrivende
• Der gælder 1 års reklamationsret fra oprindelig fakturadato. Ombytning eller reparation medfører ikke, at der løber en ny 1 års reklamationsperiode
• vinova.dk forbeholder sig ejendomsretten til varer købt på kredit, indtil den fulde købesum er erlagt
 o Alle omkostninger i forbindelse med håndhævelse af ejendomsforbeholdet påhviler køberen.
 o Der påløber renter fra forfaldsdatoen med 1% pr. påbegyndt måned.
KØBEREGLER

1. Reklamationsret
2. Garanti
3. Ombytningsret
4. Rimelig tid
5. Formodningsreglen

1. REKLAMATIONSRET

Reklamationsretten er kundens ret til, at reklamere over en vare, der har fejl eller mangler, som var til stede da varen blev solgt. Kunden har to år til, at finde fejl eller mangler på varen, som beviseligt er sælgerens ansvar. Bevisbyrden ligger de første 6 måneder hos forhandleren, de efterfølgende 1½ år ligger hos kunden. Reklamationsret er kundens lovfæstede ret.

2. GARANTI

Garanti er en særlig aftale, der indgås mellem køber og sælger. Hvis kunden og sælgeren enes om, at der skal være en garanti på to år for en vare, så kan kunden i denne periode klage over alle typer af fejl og mangler. Det er i dette tilfælde sælgers ansvar at bevise, at fejlen skyldes mislighold fra kundens side. Garanti er ikke kundens lovfæstede ret.

3. OMBYTNINGSRET

Forbrugeren kan som udgangspunkt kræve, at få ombyttet en vare i stedet for at acceptere sælgers tilbud om, at få varen repareret. Det var omvendt indtil 1 januar 2002. Der er dog et meget vigtigt forbehold: Forbrugeren kan kun kræve ombytning, hvis ikke kravet påfører sælger uforholdsmæssige omkostninger i forhold til en reparation.

4. RIMELIG TID

I den nye købelov har forbrugeren altid to måneder til at reagere efter, at en fejl eller mangel ved en vare er opdaget. Man betragter således reklamationer inden for 2 måneder, som værende inden rimelig tid og dermed i overensstemmelse med loven. Reklamation kan godt foretages senere end to måneder og stadig være i rimelig tid, men det må antages at høre til sjældenhederne.

5. FORMODNINGSREGLEN

Den sidste væsentlige ændring af købeloven, er den såkaldte formodningsregel, der betyder, at inden for de første seks måneder efter et køb formodes det, at fejlen var til stede ved købet. Rent praktisk betyder reglen, at forbrugerne sikres en lempeligere bevisbyrde inden for de første seks måneder og medfører, at forbrugeren indenfor de første 6 måneder har lettere ved at få varen ombyttet.

FORTRYDELSESRET

1. Den 14 dages fortrydelsesret
2. Sådan returnerer du varen
3. Forsvarlig returnering
4. Er de i tvivl

1. DEN 14 DAGES FORTRYDELSESRET

I forbrugerkøb hvor bestillingen af varer foretages via telefon eller Internettet har forbrugeren 14 dages fortrydelsesret.
Du har 14 dage til at fortryde dit køb og herefter 14 dage til at sende varen retur.

Fortrydelsesretten løber fra det tidspunkt hvor varen overdrages til forbrugeren. Skulle købet fortrydes indenfor 14 dage tilbagebetaler vi varens pris.

Betingelsen for at anvende fortrydelsesretten er, at varen tilbageleveres i væsentlig samme stand, som ved overdragelsen. Du kan returnere en brugt vare. Varen anses kun som  brugt, hvis den er anvendt udover hvad  der er muligt ved at afprøve varen i butikken. Hvis varen tilbageleveres i brugt stand, ansættes varen skønsmæssigt af vinova.dk ud fra en mulig salgsværdi.
En evt. værdiforringelse refunderes ikke.

Ved anvendelse af fortrydelsesretten skal varen venligst returneres i ORIGINAL EMBALLAGE. Manglende ORIGINAL EMBALLAGE medfører oftest en forringelse af salgsværdien, hvorfor De ud fra en vurdering foretaget af vinova.dk, vil blive krediteret et tilsvarende mindre beløb svarende til forringelsen. I værste fald kan manglende ORIGINAL EMBALLAGE m.v. medføre, at købet ikke kan fortrydes.

Omkostninger ved at sende varen tilbage påhviler forbrugeren.

vinova.dk returnerer beløbet inden 30 dage i overensstemmelse med forbrugeraftalelovens § 12c.

2. SÅDAN RETURNERER DU VAREN

Der er tre måder hvorpå De kan returnere varen på:
 • De kan nægte at modtage varen fra postvæsnet/fragtmand
   o I denne sammenhæng beder vi Dem om, at gøre postvæsnet opmærksom på, at De straks kan returnere varen til vinova.dk.
 • De kan modtage varen fra postvæsnet og efterfølgende inden for de 14 dage, returnere varen til vinova.dk.
   o I denne sammenhæng beder vi Dem vedlægge en kopi af fakturaen for de købte varer, som dokumentation for at den/de returnerede varer er købt hos vinova.dk.
 • De kan aflevere varen i butikken indenfor 14 dage.
   o Retur adresse til vinova.dk er følgende:

  VINOVA
  Finlandsvej 8
  8700 Horsens


  Mærk pakken "Fortrydelsesret" og vedlæg kopi af købsfaktura, som dokumentation for, at den/de returnerede varer er købt hos vinova.dk. Beløbet returneres ved check udstedt til personen, som fremgår af købsfakturaen.

  Returnering som følge af fortrydelse sker på købers egen regning! vinova.dk anbefaler, at varen returneres via Post Danmark, og at varen sendes som pakkepost. På den måde er der mulighed for at spore pakken i Post Danmarks system og det fjerner dermed enhver tvivl om, hvorvidt varen er blevet udleveret til vinova.dk. Yderligere har kunden mulighed for, at kunne efterlyse pakken såfremt udlevering ikke har fundet sted.

  Varer der returneres på efterkrav eller som sendes uden porto nægtes modtaget af vinova.dk.

 • 3. FORSVARLIG RETURNERING

  Alle produkter, der returneres til vinova.dk skal være forsvarligt indpakket.

  vinova.dk anbefaler, at varen returneres via Post Danmark eller lign. i polystyren pakning, og at varen sendes som pakkepost. På den måde er der mulighed for at spore pakken i Post Danmarks system og det fjerner dermed enhver tvivl om, hvorvidt varen er blevet udleveret til vinova.dk. Yderligere har kunden mulighed for, at kunne efterlyse pakken såfremt udlevering ikke har fundet sted.

  4. ER DE I TVIVL

  Såfremt der måtte opstå tvivlsspørgsmål, anbefaler vinova.dk, at De retter henvendelse til martin@vinova.dk eller på telefon 60929630


  ----Cookie og privatlivspolitik

  Introduktion
  Når du besøger vores website indsamles der oplysninger om dig, som bruges til at tilpasse og forbedre vores indhold og til at øge værdien på siden. Hvis du ikke ønsker, at der indsamles oplysninger, bør du slette dine cookies (se vejledning) og undlade videre brug af websitet. Nedenfor har vi uddybet, hvilke informationer der indsamles, deres formål og hvilke tredjeparter, der har adgang til dem.
  Cookies
  Websitet anvender ”cookies”, der er en tekstfil, som gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende med det formål at genkende den, huske indstillinger, udføre statistik og målrette annoncer. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus.
  Det er muligt at slette eller blokere for cookies. Se vejledning: http://minecookies.org/cookiehandte...
  Hvis du sletter eller blokerer cookies vil annoncer kunne blive mindre relevante for dig og optræde hyppigere. Du kan desuden risikere at websitet ikke fungerer optimalt samt at der er indhold, du ikke kan få adgang til.
  Websitet indeholder cookies fra tredjeparter, der i varierende omfang kan omfatte:

  http://www.vinova.dk/pages/webpage.... Cookie formålsbeskrivelse:
  Bevarer brugertilstand på tværs af sideforespørgs

  http://www.vinova.dk/pages/webpage.... Cookie formålsbeskrivelse:
  Cookien sættes når brugeren tilmelder sig en email-tjeneste fra MailChimp.

  http://www.vinova.dk/pages/webpage.... Cookie formålsbeskrivelse:
  Registrerer et unikt ID, der anvendes til at føre statistik over hvordan den besøgende bruger hjemmesiden.

  http://www.vinova.dk/pages/webpage.... formålsbeskrivelse:
  Anvendes af Google Analytics til at drosle hastigheden på antallet af forespørgsler til serveren

  http://www.vinova.dk/pages/webpage.... Cookie formålsbeskrivelse:
  Registrerer et unikt ID, der anvendes til at føre statistik over hvordan den besøgende bruger hjemmesiden.

  http://www.vinova.dk/pages/webpage.... formålsbeskrivelse:
  Anvendes af Pinterest til at spore brugen af deres tjenester.

  http://www.vinova.dk/pages/webpage....  Cookie formålsbeskrivelse:
  Benyttes til at indsamle data om brugerens platform (PC, tablet el. mobil) og præferencer - Disse data benytt es af Google Analytics til at optimere hjemmesidens indhold og annoncerelevans.

  http://www.vinova.dk/pages/webpage.... Cookie formålsbeskrivelse: Denne cookie benyttes internt på hjemmesiden for at analysere- og holde styr på hjemmesidens fonts. Indeholder ingen persondata.


  ----Personoplysninger

  Generelt
  Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. Når du benytter vores website indsamler og behandler vi en række sådanne informationer. Det sker f.eks. ved alm. tilgang af indhold, hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev, deltager i konkurrencer eller undersøgelser, registrerer dig som bruger eller abonnent, øvrig brug af services eller foretager køb via websitet.
  Vi indsamler og behandler typisk følgende typer af oplysninger: Et unikt ID og tekniske oplysninger om din computer, tablet eller mobiltelefon, dit IP-nummer, geografisk placering.
  I det omfang du selv giver eksplicit samtykke hertil og selv indtaster informationerne behandles desuden: Navn, telefonnummer, e-mail, adresse og betalingsoplysninger. Det vil typisk være i forbindelse med oprettelse af login eller ved køb. De informationer du giver os ved køb, gemmer vi i vores bogføringsprogram så det fremover letter arbejdsgangene når du genkøber.
  Sikkerhed
  Vi har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.
  Formål
  Oplysningerne bruges til at identificere dig som bruger og vise dig de annoncer, som vil have størst sandsynlighed for at være relevante for dig, at registrere dine køb og betalinger, samt at kunne levere de services, du har efterspurgt, som f.eks. at fremsende et nyhedsbrev. Herudover anvender vi oplysningerne til at optimere vores services og indhold.
  Periode for opbevaring
  Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Det er derfor ikke muligt at angive en generel tidsramme for, hvornår informationer slettes.
  Videregivelse af oplysninger
  Data om din brug af websitet, hvilke annoncer, du modtager og evt. klikker på, geografisk placering, køn og alderssegment m.v. videregives til tredjeparter i det omfang disse oplysninger er kendt. Du kan se hvilke tredjeparter, der er tale om, i afsnittet om ”Cookies” ovenfor. Oplysningerne anvendes til målretning af annoncering.
  Vi benytter herudover tredjeparter til opbevaring og behandling af data (bl.a. dansk hosting firma). Disse behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke anvende dem til egne formål.
  Indsigt og klager
  Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, vi behandler om dig. Du kan desuden til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger anvendes. Du kan også tilbagekalde dit samtykke til, at der bliver behandlet oplysninger om dig. Hvis de oplysninger, der behandles om dig, er forkerte har du ret til at de bliver rettet eller slettet. Henvendelse herom kan ske til: [  web@vinova.dk  ]. Hvis du vil klage over vores behandling af dine personoplysninger, har du også mulighed for at tage kontakt til Datatilsynet.
  Udgiver
  Websitet ejes og publiceres af:

  VINOVA
  Finlandsvej 8
  8700 Horsens  
  Telefon: 60929630
  Email:  web@vinova.dk


  Vinova har...

  helliget sig vinene fra Europa. Den store fantastiske mosaik af klassiske
  vine blandet med nye områder, lokale druer og stærke vinkøb, gør at vi
  aldrig bliver færdige med at finde spændende vinoverraskelser.

  Vores vine er håndlavede af små entusiastiske vinbønder, med en
  kompromisløs holdning til kvalitet. En holdning, der ofte finder vej
  gennem økologisk eller biodynamisk vinhåndværk.

  Vores vine kan købes af alle. Vi handler blandt andet med en række af
  Danmarks bedste restauranter samt store virksomheder i andre erhverv.
  Kundeklientellet omfatter også privatpersoner for hvem den unikke vin
  oplevelse er forbundet med et udsøgt glas med en god historie.

  Engros salg

  Hos Vinova handler du direkte fra engros lager. Ikke en vinbutik, men
  direkte fra vores importlager i Horsens.
  Vores webshop leverer alle ugens dage over hele landet.

  Vi holder åbent udvalgte fredag. De næste måneder har vi åbent nedenstående fredage. Juleåbningstider følger.

  Fredag d. 31. august kl. 10-18
  Fredag d. 28. september kl. 10-18
  Torsdag d. 1. november kl. 16-20 (julesmagning)
  Fredag d. 2. novemeber kl. 10-18
  Fredag d. 30. november kl. 10-18

  Vi er ofte at finde på lageret udenfor de faste åbningsdage, og du er naturligvis velkommen forbi- giv os blot et kald i forvejen.!

  VINOVA ApS  |   Finlandsvej 8   |   8700 Horsens   |   + 45 60 92 96 30   |   web@vinova.dk
  0